Wieringer Skuutje WR60

Het oudste nog varende vissersschip van Nederland.

Privacy Statement161023  Logo SSWR60  transparant (Custom)

Stichting Skuutje WR60 Stichting Skuutje WR60, gevestigd aan Stroeërweg 37 1777 NE Hippolytushoef, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.wr60.nl
Stroeërweg 37
1777 NE Hippolytushoef
06-20 13 53 37

Tjeerdo Wieberdink is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Skuutje WR60 Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Skuutje WR60 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Skuutje WR60 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Skuutje WR60 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Skuutje WR60) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Skuutje WR60 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoons contact gegevens > Bewaartermijn: zolang van nut > Reden: contact onderhouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Skuutje WR60 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Skuutje WR60 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Skuutje WR60 gebruikt uitsluitend cookies of vergelijkbare technieken tbv een goede werking van de site.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Skuutje WR60 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Skuutje WR60 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Skuutje WR60 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Versie november 2013De Belastingdienst, ANBI en de Stichting Skuutje WR60

Vanaf het moment dat het Wieringer Skuutje eind 2011 weer terug kwam naar Wieringen heeft de eigenaar van het Wieringer Skuutje WR60, de Stichting Skuutje WR60, voor belangstellenden altijd verteld hoe het project gefinancierd wordt. Dit sluit mooi aan bij de eis die de Belastingdienst stelt aan organisaties die de ANBI status hebben.
De Stichting Skuutje WR60 heeft die status. Sinds begin 2012 kunnen giften aan de projecten van de Stichting Skuutje WR60 afgetrokken worden bij de Belastingaangifte. Omdat het project de status 'cultuur' heeft gekregen mag dat bedrag zelfs vermenigvuldigd worden met een factor 1,25!
De Belastingdienst eist dat een project met ANBI status een volledige verantwoording geeft op een website.
Middels onderstaand overzicht voldoet de Stichting Skuutje WR60 aan die eis van de Belastingdienst.


Financieel overzicht per kalenderjaar
Beleidsplan en financiële verantwoording

Op 29 november 2011 werd de Stichting Skuutje WR60 (voorheen Stichting Vrienden van de Wieringer Aak) eigenaar van het Wieringer skuutje WR60. Een paar weken er voor had de oude eigenaar uit Hoorn contact gezocht met de Stichting Skuutje WR60 met de vraag of de stichting het schip zou willen overnemen en zou willen kijken of het schip grondig gerestaureerd zou kunnen worden en of het schip uiteindelijk een ligplaats zou kunnen krijgen op de plaats waar vanuit ze oorspronkelijk had gevist, het voormalige eiland Wieringen.

Alhoewel de Stichting Skuutje WR60 tot op dat moment een slapende stichting was met zeer beperkte financiële middelen, deed zich een kans voor die je nimmer weer zou krijgen: het oudste, en als enige overblijvend van dit type, nog varende vissersschip van Nederland restaureren en behouden voor de toekomst.
Ondanks dat het op dat moment nog niet duidelijk was of het project zou gaan lukken, werd tot de koop van het schip besloten.
2 Dagen na de koop, op 1 december 2011, stond het schip op het werfweiland naast het huis van Kees Hos, de persoon die de restauratie zou gaan uitvoeren.

De maanden daarop werd het schip verder onderzocht en een begroting gemaakt van de kosten van de restauratie.

Begroting project 'Restauratie':

  2.850   Infrastructuur
  18.150   Hout
  12.500   Motor
  7.000   Zeilen, touw, blokken
  6.500   Gereedschappen, materialen, ijzerwerk
  2.400   Onvoorzien
  € 49.400   TotaalVervolgens werd gezocht op welke manier het project gesubsidieerd kon worden. Toezeggingen kwamen van:

 • Subsidie Prins Bernhard Cultuur Fonds
 • Subsidie FONV
 • Subsidie De NoordHollandsche van 1816.

Daarmee werd de financiering van het project 'Restauratie ' mogelijk:

Financiering project 'Restauratie':

  17.400   Subsidie Prins Bernhard Cultuur Fonds (ontvangen)
  8.600   Subsidie Prins Bernhard Cultuur Fonds (toegezegd)
  1.675   Subsidie FONV (toegezegd)
  7.500   Subsidie De NoordHollandsche van 1816 (ontvangen)
  2.500   Subsidie De NoordHollandsche van 1816 (toegezegd)
  11.725   Financiering Stichting Skuutje WR60
  € 49.400   TotaalEind 2012 werd duidelijk dat de wens om het schip een veilige plaats in de haven van Den Oever te geven, een probleem zou worden. Het schip was net te klein om goed af te meren aan de meerpalen in de haven.
Het plan werd opgevat om het skuutje onderdeel te laten worden van een 'Historische hoek' in de haven van Den Oever waar ook de Wieringer aken WR173 en WR4 een ligplaats zouden kunnen krijgen.
Het zou mooi zijn de schepen aan drijvende steigers af te kunnen afmeren.
In samenwerking met de gemeente is door de Stichting Skuutje WR60 een begroting gemaakt en aanvraag voor een subsidie ingediend bij het Waddenfonds. Deze aanvraag werd voorjaar 2013 goedgekeurd.
Naast het hierboven genoemde project 'Restauratie' ontstond een tweede project 'Historische hoek'.

Begroting project 'Historische hoek':

  30.232   Drijvende steigers
  18.755   Palen waarlangs de steigers kunnen bewegen
  5.000   Begeleiding
  796   Kosten aanvraag subsidie
  3.513   Onvoorzien
  € 58.296   Totaal


Financiering project 'Historische hoek':

  23.000   Subsidie Waddenfonds (toegezegd)
  5.750   Subsidie Provincie Noord-Holland (toegezegd)
  19.750   Subsidie Gemeente Hollands Kroon (toegezegd)
  9.000   Financiering Stichting Skuutje WR60
  796   Nog te financieren
  € 58.296   TotaalVoor beide projecten, ’Restauratie’ en ’Historische hoek’, heeft de Stichting Skuutje WR60 zich vastgelegd een bedrag van € 11.725 + € 9.000 = € 20.725 te financieren. Voor een niet-actieve organisatie is dat een hele klus, zeker nadat een belangrijk deel van haar beschikbare middelen moesten worden besteed aan de aanschaf van het skuutje.

Vanaf het moment dat de Stichting Skuutje WR60 (toen nog genaamd de Stichting Vrienden van de Wieringer Aak) eigenaar werd van de WR60, is ze actief geworden met het project onder de bewoners van Wieringen en alle andere geïnteresseerden onder de aandacht te brengen. Dit wordt gedaan door allerlei acties zoals:

 • Website die minstens 2 keer per maand geactualiseerd wordt met nieuwe ontwikkelingen en foto's.
 • Regelmatig verslagen in de pers (krant, internet).
 • Via het internet het versturen van een nieuwsbrief.
 • Startbijeenkomst met 80 genodigden en belangstellenden.
 • CD met liedje dat Mark en Jeroen Zijlstra speciaal ter ondersteuning van de restauratie gemaakt hebben.
 • Interviews met tijdschriften en weekbladen (Spiegel der Zeilvaart, Schuttevaer).
 • Interviews met omroepen (RTV-NH, RTVNoordkop, Omroep Zuiderzee).
 • Verkoop van bronzen skuutje gemaakt door beeldhouwer Hans Blank.
 • Verkoop van de speciale postzegel.
 • Verkoop van linoleumsnedes gemaakt door Marijke van Wijk.
 • Informatieles op een school in Hippolytushoef over het oude hout van het skuutje.
 • Organiseren van schipperscursus voor personen die geïnteresseerd zijn in het skuutje.
 • Rondleidingen bij het schip op het werfweiland in Westerland.
 • Ansichtkaarten en wenskaarten
 • Transport in augustus 2012 en augustus 2013 van het skuutje naar de kade van de haven van Den Oever zodat de bezoekers van de Flora- en Visserijdagen van Den Oever zelf kunnen zien wat er komt kijken bij de restauratie van het schip.Door deze aandacht werden vele actieartikelen verkocht en ontving de Stichting Skuutje WR60 vele giften:

 • Lionsclub Wieringermeer e.o.
 • Dorpsfeest Westerland
 • Deep BV, Hydrografie & Geofysica
 • Wieringer Vistival
 • Soroptimisten Wieringerland
 • Rotary Wieringerland
 • Gemeente Wieringen
 • Boersen machines, Oosterland, Hollands Kroon
 • Transportbedrijf Kaan, Hippolytushoef
 • Fotograaf Kenneth Stamp, Hippolytushoef
 • Gerrit van Zoonen, scheepsreparatiebedrijf, De Haukes
 • Luyt Machinefabriek, Den Oever
 • Kater Funsports, Hippolytushoef
 • MYS, Medemblik
 • Vele, vaak anonieme, particuliere bijdragenNu, eind 2013, is een belangrijk deel van het bedrag waarvoor de Stichting Skuutje WR60 zich heeft vastgelegd (€ 20.725) ontvangen. We zijn bezig om ook de laatste € 5.000 bij elkaar te krijgen en hebben goede hoop, gezien de enthousiaste reacties van de afgelopen 2 jaar, dat ons dat gaat lukken.
Daarmee wordt een uniek project rond een uniek schip verwezenlijkt.


Verdere verantwoording

 

Subcategorieën

161023  Logo SSWR60  transparant (Custom)

De gepubliceerde jaarverslagen en financiële overzichten van de

Stichting Skuutje WR60.


 

 1995 - Gezicht naar Zee
Een film van Petra Goedings, over vissers op Wieringen, in samenwerking met de Vereniging Aak (Wieringen)

Vrijwilligers gezocht.

20181108 122610 kopie Groot

De Stichting Skuutje WR60 is voortdurend op zoek naar nieuwe, met name ook jonge, mensen die helpen bij het 'reilen & zeilen' van het schip.
Als het zeilen met een platbodem op de Waddenzee je interesse heeft ben je welkom. Heb je geen zeilervaring? Geen probleem. Je leert de kneepjes tijdens het varen. In de winterperiode is er ook onze schipperscursus om de theoretische zaken bij te spijkeren.
We hopen dat met name ook jongeren (hij én zij) zich zullen aanmelden: zij zijn onmisbaar voor de continuïteit!