Wieringer Skuutje WR60

Het oudste nog varende vissersschip van Nederland.

161023   Logo SSWR60   transp150

 

Belastingvoordeel bij financiële ondersteuning Stichting Skuutje WR60


Stichting Skuutje WR60 is door de Belastingdienst aangewezen als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn er voor u belastingvoordelen te behalen indien u de stichting financieel wilt ondersteunen. Hierna leest u hierover meer.

Belastingvoordeel door ANBI-status

Organisaties voor goede doelen kunnen bij de Belastingdienst een ANBI-status aanvragen. Een ANBI is een charitatieve, culturele, kerkelijke, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd.
Stichting Skuutje WR60 is erkend als culturele ANBI en hoeft geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Ook voor u als donateur zijn er voordelen: in uw aangifte van uw inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting kunt u giftenaftrek krijgen voor giften aan een ANBI, dus het steunen van Stichting Skuutje WR60 levert u een fiscaal voordeel op!

Periodieke giften

Bij een periodieke schenking legt u uw gift voor een periode van 5 jaar vast in een schenkingsovereenkomst.
Dit kan zonder tussenkomst van een notaris.
Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen omdat er geen drempel en geen maximumaftrek van toepassing is. Kortom, u kunt:
• optie 1: meer geld overhouden van uw jaarlijkse schenking
• optie 2: een groter bedrag schenken zonder dat het u meer kost

Gewone giften

Indien uw gift niet voor 5 jaar is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst, is er sprake van een gewone gift. Het bedrag van deze gift kunt u aftrekken. Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.
Het is van belang dat de giften schriftelijk kunnen worden aangetoond.

Extra aftrek voor giften aan culturele ANBI's

Aangezien Stichting Skuutje WR60 een culturele ANBI is, krijgt u voor uw gift extra aftrek. Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250. Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum. De verhoging die u krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften.

Gift vanuit uw B.V.

Het is ook mogelijk om Stichting Skuutje WR60 te ondersteunen met giften vanuit uw B.V. Deze giften mogen dan van de winst van de B.V. worden afgetrokken, waardoor u minder vennootschapsbelasting betaalt.
Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst. Er geldt geen drempel, de gift is direct aftrekbaar. Een gift aan Stichting Skuutje WR60 geldt als een gift aan een culturele ANBI, waardoor de aftrek van de winst mag worden verhoogd met 50%. De verhoging is maximaal € 2.500.
Het hangt van uw financiële situaties af of het fiscaal voordeliger is om de gift vanuit privé of via uw B.V. te doen.


In schema

image

 


Bovenstaande informatie werd belangeloos speciaal voor de Stichting Skuutje WR60 samengesteld
door Koopman & Co, accountants en belastingadviseurs uit Breezand.