Wieringer Skuutje WR60

Het oudste nog varende vissersschip van Nederland.

Toekomst Historische Hoek


Mogelijk toekomstbeeld van de Historische Hoek

Tekst Henk Cornelissen Wieriner Courant

161124 NieuweHistHoekOver enkele jaren, na de versterking van de dijk rond de Vissershaven, zou de Historische Hoek er zo uit kunnen zien. De Wieringer aken en het skuutje WR 60 ruilen daarvoor van plaats met het dokbedrijf Luyt, dat een nieuwe scheepslift krijgt. De stichting Skuutje WR 60 en de Vereniging Aak, die de honderdjarige Wieringer aak WR 173 in de vaart houdt, hebben bovendien het plan opgevat tegen de dijk een ‘honk’ te bouwen, die als werkplaats, lesruimte en opslagplaats zou kunnen dienen. Met het monumentale peilschaalhuisje zou dit een fraai geheel kunnen worden.
Het plan werd in de afgelopen week toegelicht door de stichting Skuutje WR 60, bij de presentatie van de inhoutgevers; dat zijn de sponsors die ervoor gaan zorgen dat de exploitatie van het oudste nog varende vissersbootje in Nederland voor drie jaar verzekerd is.
Overigens wordt de Historische Hoek, nu nog voor het kantoor van de havendienst gelegen, binnenkort verplaatst om tijdelijk ruimte te maken voor het dok. Dat houdt verband met het uitbaggeren van de Vissershaven in januari. De oude zeilschepen gaan dan voor even naar de Waddenhaven.  (tekening: Hans Zijm)