Wieringer Skuutje WR60

Het oudste nog varende vissersschip van Nederland.

161023   Logo SSWR60   transp150

Organisatorische gegevens van Stichting Skuutje WR60.

 


 

  Naam van de organisatie   Stichting Skuutje WR60
  Contactgegevens   per adres:
   Tjeerdo Wieberdink
   Stroeërweg 37
   1777 NE Hippolytushoef
   0227-51 23 04
   06-20 13 53 37
   Mail naar Tjeerdo Wieberdink
  RSIN nummer   8161.11.492
  Bankgegevens   NL04 INGB 0001 2358 25
  BIC   INGBNL2A
  Kamer van Koophandel   41240308
  Bestuurssamenstelling   Kees Hos, voorzitter
Tjeerdo Wieberdink, secretaris
Monique Dirks, penningmeester
  Beloningsbeleid   Alle door de leden van de Stichting Skuutje WR60 verrichte werkzaamheden worden zonder enige vergoeding verricht.
Opmerking:
Opvallend bij het bestuderen van bovenstaand 'Beleidsplan en financiële verantwoording' is dat het project 'Restauratie' bijna € 50.000 kost terwijl de veel kleinere klus project 'Historische hoek' ongeveer € 10.000 méér kost. Het verschil is volledig te verklaren omdat het project 'Historische hoek' wordt uitgevoerd door commerciële bedrijven terwijl het project 'Restauratie' wordt uitgevoerd zonder vergoeding voor diegenen die het uitvoeren. Indien dit wel het geval zou zijn geweest dan had project 'Restauratie' minimaal het drievoudige, € 150.000, gekost.
  Doelstelling   Volgens de oprichtingsstatuten is het doel van de Stichting Skuutje WR60:
'Het bevorderen en instandhouden van de oude
Wieringer schepen en vissersschepen.
'
Sinds eind 2011 het Wieringer skuutje WR60 terug naar Wieringen kwam, is de doelstelling aan te scherpen:
'Het terugbrengen van het originele Wieringer
skuutje WR60 naar een veilige ligplaats in
de haven van Den Oever zodat velen kennis
kunnen maken met dit historische schip.
Deze doelstelling wordt middels twee projecten bewerkstelligd:
  • Project 'Restauratie'
    Het volledig restaureren van het skuutje WR60.
  • Project 'Historische hoek'
    Er voor zorgen dat er in de haven van Den Oever drijvende steigers komen waar naast het Wieringer skuutje WR60 ook andere voormalige houten Wieringer vissersschepen zoals de WR4 als de WR173 komen te liggen.