Wieringer Skuutje WR60

Het oudste nog varende vissersschip van Nederland.

Versie november 2013De Belastingdienst, ANBI en de Stichting Skuutje WR60

Vanaf het moment dat het Wieringer Skuutje eind 2011 weer terug kwam naar Wieringen heeft de eigenaar van het Wieringer Skuutje WR60, de Stichting Skuutje WR60, voor belangstellenden altijd verteld hoe het project gefinancierd wordt. Dit sluit mooi aan bij de eis die de Belastingdienst stelt aan organisaties die de ANBI status hebben.
De Stichting Skuutje WR60 heeft die status. Sinds begin 2012 kunnen giften aan de projecten van de Stichting Skuutje WR60 afgetrokken worden bij de Belastingaangifte. Omdat het project de status 'cultuur' heeft gekregen mag dat bedrag zelfs vermenigvuldigd worden met een factor 1,25!
De Belastingdienst eist dat een project met ANBI status een volledige verantwoording geeft op een website.
Middels onderstaand overzicht voldoet de Stichting Skuutje WR60 aan die eis van de Belastingdienst.


Financieel overzicht per kalenderjaar
Beleidsplan en financiële verantwoording

Op 29 november 2011 werd de Stichting Skuutje WR60 (voorheen Stichting Vrienden van de Wieringer Aak) eigenaar van het Wieringer skuutje WR60. Een paar weken er voor had de oude eigenaar uit Hoorn contact gezocht met de Stichting Skuutje WR60 met de vraag of de stichting het schip zou willen overnemen en zou willen kijken of het schip grondig gerestaureerd zou kunnen worden en of het schip uiteindelijk een ligplaats zou kunnen krijgen op de plaats waar vanuit ze oorspronkelijk had gevist, het voormalige eiland Wieringen.

Alhoewel de Stichting Skuutje WR60 tot op dat moment een slapende stichting was met zeer beperkte financiële middelen, deed zich een kans voor die je nimmer weer zou krijgen: het oudste, en als enige overblijvend van dit type, nog varende vissersschip van Nederland restaureren en behouden voor de toekomst.
Ondanks dat het op dat moment nog niet duidelijk was of het project zou gaan lukken, werd tot de koop van het schip besloten.
2 Dagen na de koop, op 1 december 2011, stond het schip op het werfweiland naast het huis van Kees Hos, de persoon die de restauratie zou gaan uitvoeren.

De maanden daarop werd het schip verder onderzocht en een begroting gemaakt van de kosten van de restauratie.

Begroting project 'Restauratie':

  2.850   Infrastructuur
  18.150   Hout
  12.500   Motor
  7.000   Zeilen, touw, blokken
  6.500   Gereedschappen, materialen, ijzerwerk
  2.400   Onvoorzien
  € 49.400   TotaalVervolgens werd gezocht op welke manier het project gesubsidieerd kon worden. Toezeggingen kwamen van:

 • Subsidie Prins Bernhard Cultuur Fonds
 • Subsidie FONV
 • Subsidie De NoordHollandsche van 1816.

Daarmee werd de financiering van het project 'Restauratie ' mogelijk:

Financiering project 'Restauratie':

  17.400   Subsidie Prins Bernhard Cultuur Fonds (ontvangen)
  8.600   Subsidie Prins Bernhard Cultuur Fonds (toegezegd)
  1.675   Subsidie FONV (toegezegd)
  7.500   Subsidie De NoordHollandsche van 1816 (ontvangen)
  2.500   Subsidie De NoordHollandsche van 1816 (toegezegd)
  11.725   Financiering Stichting Skuutje WR60
  € 49.400   TotaalEind 2012 werd duidelijk dat de wens om het schip een veilige plaats in de haven van Den Oever te geven, een probleem zou worden. Het schip was net te klein om goed af te meren aan de meerpalen in de haven.
Het plan werd opgevat om het skuutje onderdeel te laten worden van een 'Historische hoek' in de haven van Den Oever waar ook de Wieringer aken WR173 en WR4 een ligplaats zouden kunnen krijgen.
Het zou mooi zijn de schepen aan drijvende steigers af te kunnen afmeren.
In samenwerking met de gemeente is door de Stichting Skuutje WR60 een begroting gemaakt en aanvraag voor een subsidie ingediend bij het Waddenfonds. Deze aanvraag werd voorjaar 2013 goedgekeurd.
Naast het hierboven genoemde project 'Restauratie' ontstond een tweede project 'Historische hoek'.

Begroting project 'Historische hoek':

  30.232   Drijvende steigers
  18.755   Palen waarlangs de steigers kunnen bewegen
  5.000   Begeleiding
  796   Kosten aanvraag subsidie
  3.513   Onvoorzien
  € 58.296   Totaal


Financiering project 'Historische hoek':

  23.000   Subsidie Waddenfonds (toegezegd)
  5.750   Subsidie Provincie Noord-Holland (toegezegd)
  19.750   Subsidie Gemeente Hollands Kroon (toegezegd)
  9.000   Financiering Stichting Skuutje WR60
  796   Nog te financieren
  € 58.296   TotaalVoor beide projecten, ’Restauratie’ en ’Historische hoek’, heeft de Stichting Skuutje WR60 zich vastgelegd een bedrag van € 11.725 + € 9.000 = € 20.725 te financieren. Voor een niet-actieve organisatie is dat een hele klus, zeker nadat een belangrijk deel van haar beschikbare middelen moesten worden besteed aan de aanschaf van het skuutje.

Vanaf het moment dat de Stichting Skuutje WR60 (toen nog genaamd de Stichting Vrienden van de Wieringer Aak) eigenaar werd van de WR60, is ze actief geworden met het project onder de bewoners van Wieringen en alle andere geïnteresseerden onder de aandacht te brengen. Dit wordt gedaan door allerlei acties zoals:

 • Website die minstens 2 keer per maand geactualiseerd wordt met nieuwe ontwikkelingen en foto's.
 • Regelmatig verslagen in de pers (krant, internet).
 • Via het internet het versturen van een nieuwsbrief.
 • Startbijeenkomst met 80 genodigden en belangstellenden.
 • CD met liedje dat Mark en Jeroen Zijlstra speciaal ter ondersteuning van de restauratie gemaakt hebben.
 • Interviews met tijdschriften en weekbladen (Spiegel der Zeilvaart, Schuttevaer).
 • Interviews met omroepen (RTV-NH, RTVNoordkop, Omroep Zuiderzee).
 • Verkoop van bronzen skuutje gemaakt door beeldhouwer Hans Blank.
 • Verkoop van de speciale postzegel.
 • Verkoop van linoleumsnedes gemaakt door Marijke van Wijk.
 • Informatieles op een school in Hippolytushoef over het oude hout van het skuutje.
 • Organiseren van schipperscursus voor personen die geïnteresseerd zijn in het skuutje.
 • Rondleidingen bij het schip op het werfweiland in Westerland.
 • Ansichtkaarten en wenskaarten
 • Transport in augustus 2012 en augustus 2013 van het skuutje naar de kade van de haven van Den Oever zodat de bezoekers van de Flora- en Visserijdagen van Den Oever zelf kunnen zien wat er komt kijken bij de restauratie van het schip.Door deze aandacht werden vele actieartikelen verkocht en ontving de Stichting Skuutje WR60 vele giften:

 • Lionsclub Wieringermeer e.o.
 • Dorpsfeest Westerland
 • Deep BV, Hydrografie & Geofysica
 • Wieringer Vistival
 • Soroptimisten Wieringerland
 • Rotary Wieringerland
 • Gemeente Wieringen
 • Boersen machines, Oosterland, Hollands Kroon
 • Transportbedrijf Kaan, Hippolytushoef
 • Fotograaf Kenneth Stamp, Hippolytushoef
 • Gerrit van Zoonen, scheepsreparatiebedrijf, De Haukes
 • Luyt Machinefabriek, Den Oever
 • Kater Funsports, Hippolytushoef
 • MYS, Medemblik
 • Vele, vaak anonieme, particuliere bijdragenNu, eind 2013, is een belangrijk deel van het bedrag waarvoor de Stichting Skuutje WR60 zich heeft vastgelegd (€ 20.725) ontvangen. We zijn bezig om ook de laatste € 5.000 bij elkaar te krijgen en hebben goede hoop, gezien de enthousiaste reacties van de afgelopen 2 jaar, dat ons dat gaat lukken.
Daarmee wordt een uniek project rond een uniek schip verwezenlijkt.


Verdere verantwoording