Wieringer Skuutje WR60

Het oudste nog varende vissersschip van Nederland.

161023   Logo SSWR60   transparant (Custom)Jaarverslag 2016 Stichting Skuutje WR60

Nadat het Skuutje in 2015 weer in de vaart was gekomen, was er rekening mee gehouden dat 2016 en 2017 gebruikt zouden moeten worden om de activiteiten en de financiën voor de toekomst te regelen en daarmee het Skuutje voor Wieringen veilig te stellen. Dit is meer dan voorspoedig gelukt.

Begin 2016 kon na veel media aandacht een avond georganiseerd worden voor personen die bereid waren actief te worden rond het Skuutje. Het resultaat van deze avond was de 'Werkgroep Reilen & Zeilen met het Skuutje', een groep personen met ieder een eigen inbreng. De Werkgroep bestaat inmiddels uit personen die allemaal met het onderhoud willen helpen, enkele schippers, maten die op termijn ook gaan schipperen, een website bouwer, iemand die de media bijhoudt en iemand die alle afspraken regelt.

Om één en ander ook een formele status te geven heeft de Werkgroep inmiddels een eigen Huishoudelijk reglement, een eigen voorzitter en een eigen secretaris.

De Werkgroep is sinds eind 2016 verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud en de exploitatie van het Skuutje.

Eén van de eerste activiteiten van de Werkgroep was het vaarklaar maken van het Skuutje. Daarvoor ging het schip bij de Museumhaven Willemsoord in Den Helder op de helling.

De website rond het Skuutje (www.wr60.nl) stond tot dit jaar in het teken van de restauratie. Nu het Skuutje in ander vaarwater terecht is gekomen, werd besloten de website opnieuw op te bouwen. Nu staat de website in het teken van het varen met het schip. De oude informatie is echter nog steeds via de website te raadplegen maar neemt een minder prominente positie in.

Het tweede doel dat voor 2016 en 2017 op de agenda stond was de financiën rond het Skuutje voor de komende jaren te regelen. Ook dat is in 2016 al gelukt: in december 2016 waren er 10 Inhoutgevers: bedrijven die zich minimaal voor de komende 3 jaar hebben vastgelegd een afgesproken bedrag aan het Skuutje te doneren. De Inhoutgevers (inhouten of spanten is de verzamelnaam voor de dwarsscheepse verbanden in een schip: de knieën, zitters, dekenpoten, leggers en oplangers) hebben ieder een Knie ontvangen (een knie is een eiken steun met daarin een perspex plaat met de verklaring dat het desbetreffende bedrijf Inhoutgever is) en hebben ieder het recht elk jaar een dag met het Skuutje te varen.

Naast de ondersteuning van de 10 Inhoutgevers zijn er ook 2 Maten die het Skuutje ondersteunen. Deze bedrijven ondersteunen het Skuutje voor één jaar.

Met de ondersteuning van de Inhoutgevers en de Maten is het niet alleen mogelijk het Skuutje te exploiteren (onderhoud, verzekeringen, vaarkosten, ed) maar ook een reserve op te bouwen voor toekomstig groot onderhoud (zie 'Lijstjes')!

Bij de 'Samenvatting financiën 2016' staan 'Inhoutgevers' en 'Maten' nog niet vermeld. De bedragen zullen pas in 2017 op de bankrekening van het Skuutje worden gestort en zullen dus pas in dat jaar in het overzicht worden opgenomen.

In 2016 is het Skuutje ook één keer verhuurd geweest. Het streven is om het schip meer te verhuren maar gezien de beperkte ruimte aan boord en de primitiviteit, is de kans op regelmatige verhuur niet groot.

Omdat de naam Stichting Vrienden van de Wieringer Aak, de eigenaar van het Skuut, regelmatig verwarring gaf omdat er ook een Vereniging Aak is, is de naam in de zomer van 2016 formeel gewijzigd in Stichting Skuutje WR60. Tegelijkertijd is ook het logo van de stichting aangepast.

De Werkgroep heeft met het Skuutje deelgenomen aan diverse activiteiten (zie 'Lijstjes').

De komende jaren wordt de haven van Den Oever op de kop gezet vanwege de dijkverhoging. Het Skuutje en de Wieringer Aken uit de Historische Hoek zullen na de werkzaamheden een andere ligplaats krijgen. Zoals dat er nu naar uit ziet wordt dat de hoek in de Vissershaven dichtbij het peilschaalhuisje.

De eigenaren van de aken en het Skuutje hebben de Belangengroep Nautisch Erfgoed Wieringen opgericht. Deze groep is voor de gemeente Hollands Kroon en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de gesprekspartner als het gaat over de toekomstige inrichting van de haven.

Het jaar 2016 kon dus zowel wat betreft de bemensing als wat betreft de financiën als wat betreft de overige activiteiten naar volle tevredenheid afgesloten worden.

Lijstjes

De 10 'Inhoutgevers' van het Skuutje zijn:

    -  Burghout Design & Druk

    -  Dozy BV

    -  Formido Hippolytushoef

    -  HGG International b.v.

    -  Kaan Transport B.V.

    -  Koopman & Co, Accountants en Belastingadviseurs

    -  Sandfirden Technics bv

    -  Tocardo International B.V.

    -  Van Mook & Bakker

    -  Vakgarage Verfaille

De 2 'Maten' van het Skuutje zijn:

    -  Boersen bliksembeveiliging

    -  Kater FunSport

Deelname aan activiteiten

    -  Maritiem Festival van het Zuiderzeemuseum, Enkhuizen

    -  Flora- en Visserijdagen, Den Oever

    -  Traditionele Schepen Beurs, Den Helder

    -  Elke donderdagavond varen met de leden van de werkgroep aangevuld met opstappers

    -  Diverse zondagen varen met de leden van de werkgroep aangevuld met opstappers

Samenvatting financiën 2016

Uitgaven

1.370,79 Materialen (verfproducten, touw, gereedschap, ...)
   137,70 Vaarkosten (brandstof, zeekaarten, ...)
1.191,87 Verzekeringen, vergunningen, lidmaatschappen, ...
1.272,03 PR materialen (briefkaarten, folders, website, boekje 'Zeilnaaien', ...)
1.216,78 Organisatie (bankkosten, toner, postzegels, ...)
   296,12 Actiekosten ('Inhoutgevers', 'Maten')
----------
5.485,29 Totaal uitgaven

Inkomsten

4.451,20 Giften
   450,00 Verhuur
    25,73 Rente
----------
4.926,93 Totaal inkomsten

Saldo overzicht

8.047,31 Saldo 1 januari 2016
5.485,29 Uitgaven 2016
4.926,93 Inkomsten 2016

€ 7.488,95     Saldo 31 december 2016