Wieringer Skuutje WR60

Het oudste nog varende vissersschip van Nederland.

Jaarverslag 2018.161023   Logo SSWR60   transparant (Custom)

Stichting Skuutje WR60.

Algemeen.
2018 was een goed besteed jaar voor Skuutje WR60. Er is heel veel gevaren op diverse wateren; zowel zout als zoet water.

Bestuur en werkgroep.
Bestuurswisselingen; Mark Zijlstra trekt zich terug als bestuurslid; zijn plaats wordt ingenomen door Monique Dirks. In het najaar is het bestuur met een 4e persoon uitgebreid: Hans Zijm.
Het bestuur is in 2018 niet formeel ter vergadering bijeen geweest.

De werkgroep bestaat nu uit ca.15 actieve leden en enkele leden die op dit moment niet actief zijn maar in de toekomst  mogelijk wel. Vergaderingen werkgroep: 5 maal bij elkaar geweest (18/1; 22/3; 26/4;15/8; 15/10)

In januari is het jaar ingeluid met een "snert-avond".

Opleidingen.
Na afloop van de werkgroepvergaderingen in het voorjaar zijn enkele theorie-onderwerpen behandeld als bijvoorbeeld touw; knopen en splitsen; zeilvoering;

In het voorjaar is gestart met een cursus "Zeilen voor Landrotten".  4 (+1) deelnemers meldden zich aan. Dit initiatief bleek zeer succesvol; in 7 lessen raakten de deelnemers goed bekend met de vele aspecten van zeilend varen met een platbodem op de Waddenzee. Weliswaar nog niet volleerd om zelfstandig met de boot te varen maar wel volwaardig bemanningslid.  De ex-landrotten verdwijnen na afloop van de cursus niet uit het zicht maar blijven enthousiast betrokken bij het Skuutje!

Zeilen naaien: In het najaar is gestart met een cursus om dit authentieke vak levend te houden; 5 deelnemers. Na afloop zullen zij in staat zijn onderhoud en reparaties aan zeilen en huiken en dergelijke uit te voeren.

Onderhoud.
Eind maart/begin april is de Skuut op de kade gezet bij Jachtwerf van der Kuijl, de Haukes.

Het schip is hier schoongespoten en van verse verf/lak/olie voorzien.
Kleinere onderdelen als dekplanken/luiken en zwaarden zijn verdeeld over diverse lokaties behandeld.  Halverwege de zomer  is nog extra olie op de buitenhuid bijgewerkt; voor het mooie was dit echter wel iets te laat in het seizoen; komend jaar eerder doen.
Tijdens het na-seizoen zijn er enige problemen geweest met de brandstoftoevoer van de motor; na lang zoeken opgelost.

Vanaf half november ligt de Skuut winterklaar in de Haukeshaven.

Aktiviteiten.
Eerste vaardag 29 april; openingswedstrijd WVAmstelmeer.
Cursus Zeilen voor Landrotten 7 zaterdagochtenden.
Kolhorn; wedstrijd op Kolhorner Diep 30 juni;     

Van 20 juni - 6 juli onderweg; hierin zit ook deelname aan Historisch Weekend te Den Helder en aanwezigheid bij Botterwedstrijden aldaar.

Waddentocht Noordpolderzijl; 8 t/m 16 juli.

Langs alle Waddeneilanden. Bemanningswissel te Noordpolderzijl. Deze tocht wordt door betrokkenen wel als het hoogtepunt van het jaar beschouwd.

Enkhuizen / 50 jaar VBB / Zuiderzeemuseum  9 t/m 13 augustus.

Vlootschouw van ca 70 platbodems op het Krabbersgat. Tevens is de WR60 weer voor het eerst op visvangst gegaan.

Visserijdagen Den Oever  26 en 27 augustus.
Elburg Botterdagen; aansluitend rondje Zuiderzee en bezoek aan Marker Wadden  5 t/m 12 september.
Traditionele Schepenbeurs Den Helder; 9 t/m 11 november.
Vele donderdagavonden en/of zondagochtenden al dan niet met opstappers.
Laatste vaardag 17 november; rondje Amstelmeer.

Alles bijeen 62 vaardagen (waarvan enkele weliswaar alleen op de motor)

Sponsors / Inhoutgevers.
10 Bedrijven op en om Wieringen  vormen als Inhoutgevers (de inhouten zijn de dwarsscheepse verbanden in een schip: de knieën, zitters en dekenpoten) de kern van de financiële ondersteuning.
De Inhoutgevers zijn:

     - Verfaille - Vakgarage Hippolytushoef

     - Dozy - Bouwen en ontwikkelen

     - Koopman & Co - Accountants en belastingadviseurs

     - Tocardo - Tidal Power - www.tocardo.com

     - HGG - Specialists in 3D profiling

     - Sandfirden - Professionals in TOP performance

     - Praxis - Dé bouwmarkt in Hippolytushoef

     - Mook & Bakker - Installatiebedrijf - Hippolytushoef

     - Kaan Transport - Hippolytushoef

     - Burghout - Design en Druk

Behalve de ondersteuning door de 10 Inhoutgevers wordt het Skuutje ook nog ondersteund door giften van opvarenden en andere personen en organisaties die het Skuutje een warm hart toedragen.

Financiën.
Belangrijke jaarlijkse kosten zijn de hellingbeurt en de verzekering. Daarnaast wordt ook elk jaar geld opzij gelegd voor toekomstige reparaties en groot onderhoud.

Zie voor details het financieel jaaroverzicht.

PR / publiciteit.
In mei 2018 is een nieuwsbrief gepubliceerd.

De Skuut is regelmatig in het nieuws -regionale dag en weekbladen-  verschenen: o.a. wedstrijd Kolhorn; eerste visvangst in Enkhuizen en bezoek Marker Wadden.

Tijdens enkele evenementen is aan het adres van de recreatievaart in het algemeen en klassieke schepen in het bijzonder, promotie gemaakt voor de haven van Den Oever.

 

Haven Den Oever.
In juli zijn de drijvende steigers teruggeplaatst in de nieuwe "Historische Hoek" in de gerenoveerde haven. Na enkele werkzaamheden hieraan konden de klassieke schepen hier ligplaats kiezen.

De stichting Skuutje WR60 is nauw betrokken bij het initiatief van de stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen (ONEW) om bij de Historische Hoek een werkplaats en ontmoetingsruimte voor de schepen uit de Historische Hoek te bewerkstelligen.

Links.
Tijdens de Flora/Visserijdagen in Den Oever zijn in samenwerking met de Vereniging Aak WR173 gezamelijk rondvaart-tochtjes voor het publiek uitgevoerd.