Wieringer Skuutje WR60

Het oudste nog varende vissersschip van Nederland.

6 april 2014


Het Skuutje krijgt een mooie en veilige ligplaats in de historische hoek van de haven van Den Oever.

Afgelopen week is de financiering van de drijvende steigers in de haven van Den Oever rond gekomen. Speciaal voor de Wieringer aken WR4 en WR173 en het skuutje WR60 komen er mooie nieuwe drijvende steigers.
In eerste instantie komen de steigers op de plaats waar de aken in de zomer al liggen: onder het toeziend oog van de havenmeesters. Er worden plannen gemaakt voor een herindeling van de haven. De steigers zullen zo gemaakt worden dat ze dan op een andere plaats gelegd kunnen worden.
De steigers worden door de firma Havenhout uit Zaanstad gemaakt en passen wat uiterlijk betreft mooi bij de houten aken en de skuut.
De drijvende steigers worden mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de eigenaar van de Wieringer skuut (de Stichting Vrienden van de Wieringer aak) en de gemeente Hollands Kroon en gesubsidieerd door het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland en dankzij giften.


14 april 2014


Er is een nieuwe Nieuwsbrief!
Naast nieuws over het project 'Restauratie' dit keer ook nieuws over het nieuwe project 'Historische hoek': de drijvende steigers in de haven van Den Oever.
En om te beginnen een oproep!


17 april 2014


Op bezoek bij Havenhout in Zaanstad

Havenhout, het bedrijf van Ate Flens en Willem Kan, gaat de steigers voor de historische hoek in de haven van Den Oever maken. Daar moet nog veel over worden afgesproken. Tijdens een bezoek aan het ambachtelijke bedrijf in Zaanstad, zijn onder andere afspraken gemaakt over de de soorten stootrand, hoe de loopbrug van de kade naar de steiger er uit komt te zien, waar we bolders willen hebben en van welk materiaal en welke kostenbesparende werkzaamheden we zelf allemaal kunnen doen.
Ook zijn er voorlopige afspraken gemaakt over de levering. Het ziet er naar uit dat alles voor 1 juli klaar is!14 juni 2014


De drijvende steigers komer er aan!

Komende week wordt het project 'Historische hoek' voltooid met het plaatsen van drijvende steigers in de haven van Den Oever, vlakbij het kantoor van de havenmeesters.
Maandag 16 juni komen de segmenten van elk circa 6 m over de weg in Den Oever aan en zullen in de haven worden gelegd.
Het is niet mogelijk een exacte tijd te geven waarop de transporten in Den Oever arriveren. We denken ergens rond 10:00 en 14:00 uur.

Dinsdag 17 juni is een belangrijke dag. Met behulp van vrijwilligers zullen de segmenten aan elkaar worden gemonteerd en ontstaat een hoofsteiger van 1,90 m breed en 22,30 m lengte met daaraan drie zogenaamde vingersteigers van 1,55 m breed (twee van 12,00 m lengte en één van 17,16 m lengte).
We verwachten dat we minimaal de ochtend nodig hebben voor de klus. Vermoedelijk ook nog (een deel van) de middag.

Woensdag 18 juni komt Klein Wieringen met zijn kraanschip. Eerst zal hij een paar overbodige meerpalen uit de haven trekken en vervolgens zal hij 5 palen in de haven slaan waarlangs de steigers verticaal omhoog en omlaag, met de getijbeweging mee, kunnen bewegen.

Donderdag 19 juni is gereserveerd als uitloop voor bovenstaande activiteiten.

Zodra Klein Wieringen klaar is met zijn klus is het deel van de haven waar de activiteiten plaatsvinden weer vrij voor andere activiteiten. De nieuwe steigers zullen dan nog wel afgewerkt moeten worden:

  • Er moeten RVS bolders op de steigers worden gebout. Dat doen we pas als we de schepen die er aan komen te liggen, langs de steigers kunnen leggen zodat de plaats waar de bolders moeten komen optimaal is.
  • Er zullen stootranden moeten worden gemonteerd op de plaatsen waar de schepen tegen de steiger aan komen te liggen.
  • En dan nog een behoorlijke klus: het plaatsen van de loopbrug van de kade naar de hoofdsteiger. Omdat alles vanwege de getijbeweging beweeglijk moet zijn, wordt dit nog een heel gepuzzel en is het spannend of we van tevoren aan alles gedacht hebben.


Aanvullende informatie:
Het project 'Historische hoek' is naast het project 'Restauratie' een initiatief van de Stichting Vrienden van de Wieringer Aak. De Stichting Vrienden van de Wieringer Aak (niet te verwarren met de Vereniging Aak die de Wieringer aak WR173 in eigendom heeft en exploiteert) is sinds 2,5 jaar druk bezig met de restauratie met het uit 1840 daterende Wieringer skuutje WR60, het oudste nog varende vissersschip van Nederland.
Tijdens de Flora- en Visserijdagen van 2012, toen het schip op de kade van Den Oever lag, werd duidelijk dat door schaalvergroting het schip te klein was om veilig te kunnen afmeren aan de meerpalen in de haven van Den Oever. Toen ontstond het plan voor het project 'Historische hoek' waar ook de Wieringer aken WR4 en WR173 een goede ligplaats zouden kunnen krijgen.
In 2013 werden door Waddenfonds en provincie Noord-Holland speciaal voor het project 'Historische hoek' aanvullende subsidies toegekend.
De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de concretisering van de plannen hetgeen volgende week dus resulteert in de afronding van het project. Op een later moment zal het project 'Historisch hoek' met alle betrokkenen formeel in gebruik gesteld worden. Mededelingen daarover volgen later.

20 juni 2014


De drijvende steigers liggen op hun plaats

Het was een bijzondere week. Dankzij vele vrijwilligers ligt de drijvende steiger op zijn plaats.
Van de gebeurtenissen is zowel op TV, op internet als in de krant verslag gedaan:

 

Maandag: de steigerdelen worden in de haven van Den Oever afgeleverd.Dinsdag: de steigerdelen worden samengevoegd.

Woensdag: aannemingsbedrijf Klein uit Smerp heit de palen waaraan de steigers verticaal omhoog en omlaag bewegen.

Donderdag: de steiger is klaar: de Wieringer aken liggen op hun nieuwe plek.

 

Vrijdag: op de nieuwe steiger worden de eerste trouwfoto´s gemaakt.

Zaterdag: de eerste passant, de MK63, legt aan de drijvende steigers aan.


1 augustus 2014


Er is een nieuwe Nieuwsbrief!
In aanloop naar de Flora- en Visserijdagen eind van deze maand onder andere het laatste nieuws over de restauratie van de skuut en de afronding van het project ’Historische Hoek’ in de vissershaven van Den Oever.

 2 september 2014


De Flora- & Visserijdagen zijn achter de rug: een mooi evenement!

Tijdens de drie Flora- & Visserijdagen hebben honderden mensen opnieuw kennisgemaakt met de vorderingen van de restauratie. Ook de pers was ruimschoots aanwezig. Van links baar rechts Martien de Graaf, Henk Cornelissen en Matthijs Gemmink.


De officiële ingebruikname van de drijvende steigers (project ’Historische Hoek) begon bij het moeder project ’Restauratie’. Na een koffie en een korte toelichting over de vorderingen van de restauratie begaf het gezelschap zich naar de drijvende steigers, het eigenlijke doel van de bijeenkomst.

  De echte officiële ingebruikname werd verricht door Klaas Tijsen. Na de ontkurking van de fles werd de fles uit het touw getrokken en viel de touwstremming weg.


Na de plechtigheid verspreidden de genodigden zich over de nieuwe steigers.
Leuk was dat er een replica van een Egmondse Pinck (uit 1670) was overgekomen. Vanuit Egond aan Zee waren over de Noordzee naar de Flora & Visserijdagen gekomen.


Omdat een aantal genodigden meevoer met de genodigden boot van de Vlootschouwcommissie, werd de bijeenkomst in de Historische Hoek afgesloten met een tochtje van een speciale watertaxi naar de WR130, het schip voor de genodigden.